Belangrijke informatie over vergoedingen en tarieven

Fysio centrum hoorn…. 

Aanmelden zonder verwijzing

 Je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig. Een verwijzing is wel nodig als er sprake is van een behandelindicatie die voorkomt op de chronische lijst of als er sprake is van een operatieve ingreep.

Om een afspraak te maken kun je een e-mail sturen naar info@fysiocentrumhoorn.nl of bellen met 0229 26 86 85.

Vergoedingen

Fysio centrum hoorn heeft met bijna alle verzekeraars een contract afgesloten. Wij hebben géén contract met Carèsque (Caresco, Promovendum), Saland, label Just (CZ) en Zorg en Zekerheid.

Fysiotherapie en manuele therapie worden in principe vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen die je vergoed krijgt hangt af van je soort aanvullende verzekering. Als het aantal behandelingen die de verzekeraar vergoed wordt overschreden komen de kosten voor eigen rekening.

Er is in principe géén vergoeding voor fysiotherapie uit de Basisverzekering. Wij raden je dan ook aan om zelf je polis te controleren of je recht hebt op vergoeding van fysiotherapie.

Chronische aandoeningen

Alleen chronische aandoeningen die voorkomen op de lijst die is opgesteld door het VWS komen in aanmerking voor langdurige vergoeding van fysiotherapie. Dit betekent dat de eerste 20 behandelingen vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering en dat vanaf de 21ste behandeling vergoeding plaats vindt vanuit de basisverzekering. De aanvullende verzekering moet dan wel voldoende dekking bieden voor die eerste 20 keer anders komen de kosten alsnog voor eigen rekening. Voor vergoeding uit de basisverzekering geldt het eigen risico (à € 385,–). Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat de behandelingen bij een chronische indicatie volledig worden vergoed vanuit de basisverzekering en voor hen geldt geen eigen risico.

Op de website Zorgvergoeding.com staat een lijst chronische aandoeningen die door de overheid is samengesteld.

Tarieven 

Als je niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie/manuele therapie of als de verzekering de behandelingen niet meer vergoed gelden de volgende tarieven:

 

Overzicht tarieven 2024

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 42,50

Intake en onderzoek zonder verwijzing

€ 52,50

Intake en onderzoek na verwijzing
+ aansluitend behandeling

€ 85,–

Intake en onderzoek zonder verwijzing
+ aansluitend behandeling

€ 95,–

Fysiotherapie per zitting

€ 42,50

Manuele Therapie per zitting

€ 52,50

Toeslag aan huis behandeling

€ 17,50

Eenmalig fysiotherapeutisch uitgebreid consult inclusief rapportage

€ 85,–

 

Let op het volgende:
Wij zijn genoodzaakt om behandelingen die niet worden vergoed door je zorgverzekeraar direct na afloop van elke behandeling in rekening te brengen. Je kunt ter plaatse contant of met pin betalen.