Fysio centrum hoorn heeft met bijna alle
verzekeraars een contract afgesloten.

Fysiotherapie en manuele therapie worden in principe vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen die je vergoed krijgt hangt af van je soort aanvullende verzekering. Als het aantal behandelingen die de verzekeraar vergoed wordt overschreden komen de kosten voor eigen rekening.

Bij chronische aandoeningen geldt een andere regeling. Alleen chronische aandoeningen die voorkomen op de lijst die is opgesteld door het VWS komen in aanmerking voor langdurige vergoeding van fysiotherapie.
Dit betekent dat de eerste 20 behandelingen vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering en dat vanaf de 21ste behandeling vergoeding plaats vindt vanuit de basisverzekering. De aanvullende verzekering moet dan wel voldoende dekking bieden voor die eerste 20 keer anders komen de kosten alsnog voor eigen rekening.
Voor vergoeding uit de basisverzekering geldt het eigen risico (à €385,–). Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat de behandelingen bij een chronische indicatie volledig worden vergoed vanuit de basisverzekering en voor hen geldt geen eigen risico.

 

Als je niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie/manuele therapie of als de verzekering de behandelingen niet meer vergoed gelden de volgende tarieven:

Overzicht tarieven 2019  
Intake en onderzoek na verwijzing €30,–
Intake en onderzoek zonder verwijzing €40,–
Intake en onderzoek na verwijzing + aansluitend behandeling €60,–
Intake en onderzoek zonder verwijzing + aansluitend behandeling €70,–
Fysiotherapie per zitting €30,–
Manuele Therapie per zitting €40,–
Toeslag aan huis behandeling €12,50
Eenmalig fysiotherapeutisch uitgebreid consult inclusief rapportage €65,–

NB: De nota krijg je na afloop van de behandeling en dient ter plaatse met pin of contant voldaan te worden.