Aan alle patiënten die een aanvullende verzekering hebben bij CZ, OHRA of Delta Lloyd:
Op dit moment is er zeer veel te doen over het contractvoorstel van CZ (OHRA, Delta Lloyd) voor 2019.
Dit voorstel gaat volledig voorbij aan gemaakte afspraken die ons minder regels, minder administratie en een minder groot belang van de behandelindex (BI) beloofden.
De BI houdt in dat na 8 -9 behandelingen de therapie gestaakt zou moeten worden ook al is voortzetting van de behandeling zinvol. Als we dit gemiddelde overschrijden worden we gekort op de tarieven die de zorgverzekeraar ons vergoed.
Fysio centrum hoorn kan zich niet vinden in dit contractvoorstel en heeft dat ook aan CZ kenbaar gemaakt. Als CZ niet met een realistisch contractvoorstel komt bestaat de mogelijkheid dat wij voor 2019 het contract van CZ niet gaan tekenen.Wij zijn voor het bevorderen van de kwaliteit van fysiotherapie. We zijn tegen de manier waarop de zorgverzekeraars met hun maatregelen juist de kwaliteit van de fysiotherapie om zeep helpt.We zien een steeds verdere toename van de macht van de verzekeraars die voornamelijk een winstoogmerk nastreven en volledig voorbij gaan aan de hulpvraag van de mensen die een beroep op ons doen.
We houden je op de hoogte!